Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Održan sastanak o daljnjim izazovima projekta ”Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”

ruralnaoperativnisastanak

Sastanak operativnog tima za provođenje projekta ‘Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija’ održao se 21. studenoga u prostorijama Regionalne agencije DUNEA.

Nazočne je pozdravila Renata Glunčić, viša stručna suradnica Regionalne agencije DUNEA, koja administrativno i operativno provodi projekt, te je partnerima predstavila daljnje korake u provedbi projekta u kojem se zahtjevni infrastrukturni radovi privode kraju.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Sveučilišta u Dubrovniku, Hrvatskog restauratorskog zavoda – Dubrovnik, Općine Smokvica, Mljet i Dubrovačko primorje, te putnička agencija Dominium travel.

operqativni2

Nakon održane prezentacije o provedbi, financijama projekta te izvještavanju i aktivnostima komunikacije i vidljivosti partneri su razgovarali o tijeku projekta, izazovima i rješenjima.

Projektom su obuhvaćena područja Korčule, Dubrovačkog primorja i Mljeta, koji će nakon odrađenih aktivnosti biti bogatiji za novu kulturno-turističku ponudu povezanu u jedinstveni turistički proizvod pod nazivom ‘Putevima prošlosti’.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a uz navedene partnere, na projektu još sudjeljuju Grad Korčula i Korčulanska razvojna agencija KORA, te Obrt za restauriranje namještaja Depolo. Ukupna vrijednost projekta je 33.872.704,57 kuna, od čega ukupni prihvatljivi troškovi iznose 32.645.708,48 kuna, a iznos bespovratnih sredstva je 27.748.345,48 kuna. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logotipi vidljivost

OZNAKE

Nastavlja se promocija našeg projekta i brenda “Putevima prošlosti” na turističkim sajmovima u organizaciji Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i Dominium travela: 
 
Nastavlja se promocija našeg projekta i brenda “Putevima prošlosti” na turističkim sajmovima u organizaciji Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije:
Započela je aktivna promocija našeg projekta na turističkim sajmovima:

 

ZAVRŠEN PROJEKT “AUSTRIJSKI PUT”

 

U ugovorenom roku završeni su radovi na popravku i uređenju pješačkog puta “Austrijski put” između naselja Sobra i Babinog Polja.

Naručitelj Općina Mljet i izvođač Straževac d.o.o. Sobra potpisali su zapisnik o primopredaji i okonačani obračun izvedenih radova, a nadzor Traser d.o.o. Dubrovnik je izradio završno izvješće nadzornog inženjera o izvedenim radovima.

Temeljem zapisnika i izvješća ispostavljena je i ovjerena II. i okončana situacija.

Relevantna dokumentacija slijedi.

Završna dokumentacija Austrijski put

Zapisnik o primopredaji i okončana situacija Tematske staze Babinog Polja

Ugovor o opremanju obilježavanju tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Opremanje obilježavanje tematskih staza B. Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Uvođenje u posao Popravak i uređenje pješačkog puta Austrijski put

Priopćenje o početku građevinskih radova

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Tematske staze Babinog Polja – smeđa signalizacija

Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija

Program: Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014-2020
Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje: 01/2017 – 01/2020
Proračun: vrijednost projekta 33.872.704,57 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi 32.645.708,48 kuna, od
čega 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 27.748.345,48 kuna

www.strukturnifondovi.hr

Radi se o integriranom razvojnom programu temeljenom na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj
stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja
županije, povezana u jedinstveni turistički proizvod. Projekt obuhvaća aktivnosti od obnove kulturnih
dobara do digitalnog pristupa kulturnoj baštini.
Uz Dubrovačko-neretvansku županiju i Regionalnu razvojnu agenciju DUNEA-u, koja je projekt
pripremala, sudjeluje još 10 partnera. Županija će provoditi komponentu uspostave sustava
besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt. Agencija DUNEA,
osim što će operativno voditi provedbu projekta, bit će zadužena i za komponentu digitalnog pristupa
kulturnoj baštini odnosno dostupnost putem pametne kartice i mobilne aplikacije.
U Gradu Korčuli predviđena je obnova vrlo vrijednog kulturnog dobra, palače Ismaeli-Gabrielis u kojoj
je smješten Muzej grada Korčule, u Dubrovačkom primorju projektom je predviđena obnova župne
kuće u kojoj će se uspostaviti Zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, u Smokvici će se izgraditi Muzej
zlata i srebra Smokvice, a na Mljetu obnoviti Austrijski put i uspostaviti tematska staza Babinog polja.
Kao partner na projektu sudjeluje i Korčulanska razvojna agencija KORA, koja će provesti istraživanje
o životu u staroj gradskoj jezgri Korčule te potencijalima njezinog razvoja, a po završenom istraživanju
predviđeno je i izdavanje knjige na ovu temu. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u
Dubrovniku zadužen je za komponentu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje s ciljem stvaranja
novog turističkog proizvoda te kasniju provedbu edukacija za dionike u turizmu. Hrvatski
restauratorski zavod kroz projekt će opremiti laboratorij za konzervatorsko-restauratorska
istraživanja u ljetnikovca Stay te provesti istraživanja na kulturnim dobrima uključenim u projekt.
Uspostavom znanstvenog laboratorija specijaliziranog za istraživanja koja prethode radovima obnove
umjetnine, stvorit će se preduvjeti za daljnji razvoj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti koja je
baza za očuvanje kulturne baštine.
Za komponentu promocije projektnih rezultata, odnosno nove turističke ponude nastale kao rezultat
projektnih aktivnosti, zadužena je Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, koja će

projekt predstaviti na turističkim sajmovima u Londonu, Parizu i Berlinu. Budući da je riječ o
integriranom projektu temeljenom na obnovi kulturne baštine, u projekt su, kao partneri, uključeni i
privatni poduzetnici – Obrt za restauriranje namještaja Depolo iz Korčule te putnička agencija
Dominium travel iz Dubrovnika.
Budući turistički proizvod, koji će nastati kroz ovaj projekt, brendirat će se pod imenom ”Putevima
prošlosti / Historical Trails”.

Facebook stranica

Objava pregled i ocjena ponuda Austrijski put

Objava pregled i ocjena ponuda smeđa signalizacija

Zapisnik o otvaranju ponuda Popravak i uređenje pješačke staze Austrijski put između naselja Sobra i Babino Polje

Upisnik o zaprimanju ponuda Popravak i uređenje pješačke staze Austrijski put između naselja Sobra i Babino Polje

Zapisnik o otvaranju ponuda Opremanje – obilježavanje tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Upisnik o zaprimanju ponuda Opremanje – obilježavanje tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Obavijest za javnost projekt Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija 09.02.2018.