Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 12. travnja 2018.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti: Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.godine, godišnji obračun proračuna Općine Mljet za 2017. godinu, Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjensih odbora na pdoručju Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 10. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za10. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Zakljućak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju međuvlasničkog ugovora za čest. zem. 2271 z.ul. 267 i čest. zem. 1705-2 i 1708-6 z.ul. 579, sve k.o. Blato

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o nezasnivanju partnerskih odnosa s fizičkim i pravnim osobama koje učestalo krše komunalni red na području Općine Mljet