Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 31. listopada 2018.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti vezani uz odnose Općine Mljet s velikim kupcima zemljišta koji su u razdoblju od 2000. – 2005. godine od Općine Mljet kupili zemljište (u javnim natječajima) i isplatili kupoprodajnu cijenu, a nisu realizirali svoje vlasničko pravo jer je u međuvremenu utvrđeno da je vlasnik zemljišta Republika Hrvatska i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem i relevantnim prijeldozima slijede:

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za16. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe između Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb i Općine Mljet,

Prijedlog nagodbe Adria i Kora s Općinom Mljet završni

Zaključak o prijedlogu Odluke o načelima nagodbe Tina Brala i Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje javnim natječajem

Javni natječaj o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje

Izjava nesporno potraživanje Tino Bralo

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbor za društvene djelatnosti OV-a

Dopis pravno stajalište Ministarstvo i DORH, GUO 10-18

Ugovorna dokumentacija Adria Sistem

Ugovorna dokumentacija Kora Zagreb

Ugovorna dokumentacija Tino Bralo

Prateća dokumentacija Adria Sistem d.o.o.

Prateća dokumentacija Kora Zagreb d.o.o.

Prateća dokumentacija Tino Bralo

Presude Trgovački sud u Splitu Adria sistem d.o.o. i Kora Zagreb d.o.o.

Lokacijska informacija č.z. 1542, 1545 i 1918 k.o. Korita i 8781-2, 61, 63 i 64 k.o. B. Polje

Mišljenje Ministarstva članak 391. Zakona

Posjedovni list broj 854 za k.o. Babino Polje

Rješenje prijedlog ID PPDNŽ u 2. javnoj raspravi

Z.k. izvadak za z.ul. 1800 k.o. Babino Polje