Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. veljače 2020. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: izmjene i dopune Statuta Općine Mljet za 2019. godinu, Odluka o lokalnim porezima, Odluka o gospodarenju općinskim nekretninama, akti iz oblasti civilne zaštite i protupožarne zaštite, akti o izboru radnih tijela, Odluka o prodaji građevinskog zemljišta  i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće mandat Tomislav Benković Mandatni odbor

Zaključak prijedlog Statutarne odluke o ID Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2020.

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za određivanje imena …

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za predstavke

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za statutarno-pravna pitanja

Rješenje o prestanku i izboru člana Odbora za zaštitu …

Rješenje o prestanku i izboru predsjednika Odbora za društvene djelatnosti …

Zaključak prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama

Općine Zaključak prijedlog Odluke o lokalnim porezima

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2019. godinu

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2020. – 2024.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska