Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna 2019.-I. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Polugodišnjeg obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Zaključka naknadna suglasnost Plan javne nabave – III. ID

Zaključak prijedlog ID Odluke o NC na području Općine

Plan javne nabave za 2020. godinu- III. ID