Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 18. siječnja 2020. godine u 12:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: ID PPUO Mljet, akti iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 34. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID PPUO Mljet – izvorna

Zaključak o prijedlogu Odluke o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac

Prijedlog ugovora o prijenosu prava vlasništva

Zaključak o prijedlogu Zaključka tekst predugovora prijenos poslovnih udjela

Tekst predugovora Grad Dubrovnik

Zaključak prijedlog God. plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021.

Zaključak prijedlog ID Odluke o osnivanju JVP Mljet – konačno redigirani

Zaključak prijedlog Odluge suglasnost na Statut JVP Mljet

Zaključak prijedlog Odluke imovinski odnosi Periše

Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2021.

Zaključak prijedlog Zaključka financiranje RD Žukovac

Zaključak prijedlog Zaključka izvan snage Odluka osnivanje JVP

Zaključak prijedlog Zaključka izvan snage suglasnost Statut JVP