Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 01. ožujka 2021. godine u 12:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Statut Općine Mljet, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2020. godinu, akti o pristupanju izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 35. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2020.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020.

Zaključak prijedlog Izvješće Programa financiranja MO-a 2020.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke izrada UPU GZ Žukovac

Zaključak prijedlog Odluke izrade ID UPU Sutmiholjska

Zaključak prijedlog Odluke ovlaštenje za izradu pročišćenog teksta ID PPUOM

Zaključak prijedlog Statuta Općine Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka inicijativa donošenja PPUO Mljet

Zaključak prijedlog Zaključka otočni POS