Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 26. siječnja 2018. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: Statut Općine Mljet, akt o zbrinjavanju komunalnog otpada, godišnji programi iz različitih oblasti I drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 8. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvojnih projekata Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o kom. na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“ i Rješenje o izboru članovaUpravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“