Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAZVANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

 

Za 16. ožujka 2018. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

 

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti:Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. – 2022. Godine, Odluka o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

 

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 9. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu preraspodjelom unutar pojedine glave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu nekretnina iz popisa imovine Općine Mljet utvrđenih kao vlasništvo R

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o operativnom formalnom i praktičnom upravljanju i raspolaganju s čest. zem. 23021 z. ul 1468 k.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ostavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet