Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Upute za građane

U prilogu su preporuke sa uputama za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na neke aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu. Letci se inače mogu naći na službenim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82