Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UTVRĐEN KONAČNI PRIJEDLOG ID PPUO MLJET

Nakon donošenja Izvješća o provedenoj javnoj raspravi i izrađenog nacrta konačnog prijedloga ID PPUO Mljet od Grgurević i partneri d.o.o. Zagreb, Općinski načelnik utvrdio je konačni prijedlog ID PPUO Mljet.

Konačni prijedlog upućuje se u daljnju proceduru ishođenja Zakonom propisanog mišljenja i suglasnosti.

Predmetni zaključak slijedi:

Sken zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga ID PPUO Mljet