Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak ID Odluka komunalni doprinos 10-17