Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji dijela novoformirane čest.zem. 2121/11 k.o. Babino Polje u naselju Sobra (116/2017-PAO)

Zaključak Odluka prodaja sobra Hajdić i Šišić 10-17