Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet (113/2017-PAO)

Zaključak Odluka bod komunal. naknade 10-17