Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAPOČINJANJE POSTUPKA OPSPUO-A ID UPU NASELJA SOBRA

Sukladno važećim zakonskim propisima započet je predmetni postupak i za njegovu potrebu izrađena je relevantna dokumentacija.
Meritorna odluka slijedi.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Sobra na okoliš