Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAVRŠEN POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Odlukama Općinskog načelnika Općine Mljet, a nakon provedenog Zakonom propisanog postupka, uključujući završno mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije završeni su postupci ocjene potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2.

U postupku je utvrđeno da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da su zahvati prihvatljivi za ekološku mrežu.

Akti načelnika slijede:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

Sken odluka da nema potrebe za SPUO UPU GZ Žukovac i ID UPU Sutmiholjska